zmień widok ofertzmień widok ofertzmień widok ofertInformacja o przetwarzaniu danych osobowych

Klauzula informacyjna o ochronie danych osobowych

Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwanym dalej `Rozporządzeniem`, informujemy, że:
1. Administrator danych:
Administratorem Pani/Pana danych osobowych  jest  Biuro Pośrednictwa Fidosz Consulting Krzysztof Fidosz, z siedzibą ul. Słoneczna 5, 73-110Zarowo, Biuro: ul. Pierwszej Brygady 35/410, 73-110 Stargard, NIP: 594-000-53-232, REGON: 210149521. Kontakt: kfidosz@mfconsulting.com.pl, tel. +48 605311310
2. Cele przetwarzania danych osobowych oraz podstawa prawna przetwarzania:
Przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych odbywać się będzie na podstawie art. 6 ust 1 lit. b) oraz art. 6 ust 1     lit. F)  RODO i wyłącznie w celu realizacji Umowy pośrednictwa nieruchomości.
3. Prawnie uzasadniony interes:
Prawnie uzasadnionym interesem, na który powołuje się administrator danych jest realizacja Umowy pośrednictwa nieruchomości.
4. Przekazanie danych do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej:
Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.
5. Okres przechowywania danych osobowych:
Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres 7 lat od zakończenia umowy.
6. Prawo dostępu do danych osobowych oraz inne prawa:
W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych, przysługują Pani/Panu następujące prawa:
a)     prawo dostępu do treści swoich danych osobowych (art. 15 RODO),
b)     prawo do ich sprostowania/uzupełnienia (art. 16 RODO),
c)     prawo żądania do ich usunięcia (art. 17 RODO),
d)     prawo żądania ograniczenia przetwarzania tych danych (art. 18 RODO)
e)     prawo do wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania (art. 21 RODO),
f)      prawo do przenoszenia danych (art. 20 RODO),
g)     prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, jeżeli przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody udzielonej na zasadzie art. 6 ust. 1 lit. a) lub art. 9 ust. 2 lit. a) RODO,
h)     prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
7. Konsekwencje niepodania danych osobowych:
Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest warunkiem koniecznym do realizacji Umowy pośrednictwa nieruchomości.
8. Kategorie podmiotów przetwarzających dane osobowe w imieniu Administratora:
Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą dostawcy usług zaopatrujący Fidosz Consulting Krzysztof Fidosz w rozwiązania organizacyjne i techniczne (np. biuro księgowe, dostawcy oprogramowania dla biur nieruchomości, firmy kurierskie i pocztowe, obsługa prawna)
sortuj

Brak nieruchomości spełniającej Twoje kryteria?
Skontaktuj się z nami, a my znajdziemy ją dla Ciebie!